Spánek jako dostatečný odpočinek? Ani náhodou!

spánek
Mnozí si myslí, že je spánek nejdůležitější fází pro lidský odpočinek. S tím nejde nesouhlasit, protože bez spánku prostě člověk být nemůže (ať už je kolikafázový). Otázkou však zůstává, jestli je spánek dostatečným odpočinkem?

Každý to má trochu jinak

Rozhodně se shodneme na tom, že pouhý spánek nestačí k tomu, aby byl člověk odpočatý. Je prokázáno, že je člověk po volném víkendu více pracovně schopný, než k jeho konci. A není to jen tím, že by se jen déle spalo, ale mozek se věnuje jiným nestereotypním činnostem.